Pásové světlíky VELUX Commercial

Pásové světlíky VELUX Commercial jsou ideálním řešením pro velkoplošné zasklení průmyslových plochých střech a šikmých střech. Kromě přirozeného osvětlení je lze využít v kombinaci s přídavnými klapkamii k ventilaci a odvětrání a také k odvodu kouře a tepla. Zároveň splňují vysoké požadavky moderní průmyslové architektury.


Širokou nabídkou vybavení a příslušenství zajišťují pásové světlíky VELUX Commercial optimální přísun denníhosvětla, dobré vnitřní klima díky přívodu čerstvého vzduchu a v případě požáru maximální bezpečnost prostřednictvím odvodu kouře a tepla. Mimo to izolují proti chladu a horku, splňují statické požadavky podle německého a evropského stavebního práva, jsou stabilní a bezpečné i za extrémních meteorologických podmínek a nabízejí vysoký samočisticí účinek. Jsou však především jedno: odolné díky vysoké kvalitě zaručené společností VELUX Commercial.


Díky funkčnímu řešení systému lze použít pásové světlíky VELUX Commercial pro budovy nejrůznějších velikostí.Možnými oblastmi použití jsou např. průmyslové budovy, skladové haly, logistická centra, výrobníhaly nebo sportovní haly. Na základě rozměrů a využití těchto budov potřebují tyto budovy obzvláště velký přísun světla, což mohou snadno zajistit pásové světlíky VELUX Commercial o délkách podle potřeby ašířích dle objednávek až do 11 m. Navíc pásové světlíky zajišťují optimální rozptyl světla v interiéru, čímž tvoří příjemnou pracovní atmosféru.


Světlíky splňují zároveň veškeré směrnice a normy bezpečnosti práce. Speciální systémy ochrany proti pádu zaručují bezpečnost na střeše. Zabraňují propadnutí pásovým světlíkem nebo otevřenými klapkami pásových světlíků.


Díky četným provedením a variantám najdete u spol. VELUX Commercial vhodný pásový světlík pro každý projekt. Navíc jsme po celé Evropě přesvědčiví se stejně měrou vysoké kvality. To dokazuje také certifikace našich pásových světlíků Evropským technickým schválením (ETA).

Nabídka pásových světlíků

Pásové světlíky Standard


Pásové světlíky energeticky účinné


Obruby


Klapky pásových světlíků