Zásady ochrany osobních údajů

Respektujeme a chráníme vaše soukromí. V následujícím textu si můžete přečíst, jak zacházíme s vašimi osobními údaji.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů JET TAGESLICHT & RWA GMBH popisuje, jak zpracováváme údaje poskytované nebo shromážděné našimi digitálními platformami, které umožňují návštěvníkům využívat naši webovou stránku a služby. Tyto zásady ochrany osobních údajů společnosti JET TAGESLICHT & RWA GMBH jsou v souladu s nařízením o ochraně údajů EU 2016/679 (dále jen „GDPR“).
 

JET TAGESLICHT & RWA GMBH, se sídlem Hüllhorst, Weidehorst 28, 32609, je zodpovědná za shromažďování, uchovávání a zpracování vašich dat. Naše mateřská společnost VELUX A/S je registrovaná v Dánsku pod číslem 300003519 se sídlem v Aadalsvej 99, DK-2970 Hoersholm.
 

1. Právní základ pro zpracování dat
Když zpracováváme osobní údaje v souvislosti se smlouvou nebo s potenciální smlouvou, kterou jsme s vámi uzavřeli, zákonným základem pro zpracování je plnění naší smlouvy nebo podniknutí kroků k řešení vaší žádosti před uzavřením smlouvy. Pokud je zákonným základem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas, jak je uvedeno níže, ale nemá to vliv na legitimitu zpracování údajů společností JET TAGESLICHT & RWA GMBH. až do odvolání vašeho souhlasu. Pokud sdílíme osobní údaje s orgány činnými v trestním řízení nebo jinými vládními orgány, sdílíme vaše osobní údaje, neboť máme zákonnou povinnost.
 

2. Důvod a účel zpracování osobních údajů
Zde jsou hlavní kategorie údajů získávaných společností JET TAGESLICHT & RWA GMBH a hlavní účely jejich shromažďování: 2.1 Údaje jsou součástí obecných obchodních činností společnosti JET TAGESLICHT & RWA GMBH Shromažďujeme osobní údaje o jednotlivcích, zákaznících, zaměstnancích, dodavatelích (včetně poskytovatelů služeb třetích stran) a ostatních zainteresovaných subjektech. Údaje mohou obsahovat jméno osoby, kontaktní údaje a další informace nezbytné pro účely zaměstnání nebo podnikání s vámi nebo vaší organizací.
 

2.2 Pomoc při dotazech
Můžete se rozhodnout poskytnout nám osobní údaje včetně vašeho jména, e-mailové adresy nebo jiných kontaktních údajů, pokud nás kontaktujete telefonicky, e-mailem, poštou nebo pomocí našich digitálních platforem. Tyto osobní údaje nám umožní reagovat na žádosti o výrobcích společnosti JET TAGESLICHT & RWA GMBH, přijmout patřičná opatření a poskytnout cenovou nabídku pro výrobky JET TAGESLICHT & RWA GMBH nebo zajistit opravu příslušného výrobku nebo představit záruky společnosti JET TAGESLICHT & RWA GMBH. Informace mohou být zpřístupněny společností VELUX A/S nebo jinými prodejními společnostmi Tyto webové stránky vlastní JET TAGESLICHT & RWA GMBH. Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v února 2021. příslušným nezávislým dodavatelům nebo prodejcům, abychom pomohli zákazníkům zodpovědět na jejich dotazy a zajistit příslušnou službu nebo poskytnout cenovou nabídku.
 

2.3 Zákazníci a potenciální zákazníci
Můžeme shromažďovat osobní údaje zákazníků a potenciálních zákazníků, včetně jména, kontaktních údajů, platebních údajů a údajů o kreditní kartě, informací o úvěru a dalších informací, které jsou pro nás nezbytné pro podnikání s osobou nebo organizací. Informace můžeme zveřejnit prodejcům nebo nezávislým dodavatelům ke zpracování zákaznické objednávky, včetně zajištění dodávek produktů Tyto webové stránky vlastní JET TAGESLICHT & RWA GMBH. Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v února 2021. zákazníkovi, nebo zodpovězení dotazů zákazníka.
 

2.4 Obchodní příležitosti
Osobní údaje, které nám poskytnete, a osobní údaje shromážděné na našich digitálních platformách budou využívány ke zlepšení našeho vnímání spotřebitele a budování relevantní komunikace a nabídek ve všech dotykových bodech, které můžete mít s námi a společností VELUX A/S. Osobní údaje budou také použity pro vývoj produktů.
 

2.5 Marketingová komunikace
S vaším svolením, pokud je takové svolení požadováno, můžeme použít vaše osobní údaje, abychom vás informovali o obchodních činnostech, produktech a službách. Pokud nechcete, aby skupina JET TAGESLICHT & RWA GMBH využívala vaše osobní údaje tímto způsobem nebo nechcete, aby vám byly zaslány další informace, můžete se kdykoli odhlásit od marketingové komunikace. Odkaz na odhlášení můžete najít v dolní části našich komunikačních kanálů nebo nás můžete kontaktovat e-mailem nebo poštou. Pokud se rozhodnete odhlásit od marketingové komunikace, smažeme vaše osobní údaje v průběhu dvou měsíců, pokud nezpracujeme vaše osobní údaje pro jiné účely uvedené v části 2.1 – 2.9.
 

2.6 Průzkumy návštěvníků a zákazníků
Můžeme shromažďovat osobní údaje z digitálních platforem návštěvníků nebo zákazníků v rámci průzkumů o našich službách a produktech. Vaše osobní údaje poskytneme společnosti VELUX A/S, aby VELUX A/S mohla zpracovat příslušné průzkumy. Tyto informace nebudou bez vašeho svolení využívány pro marketingovou komunikaci.
 

2.7 Potenciální zaměstnanci a dodavatelé
Pokud osoba požádá o zaměstnání nebo uzavře s námi smlouvu, můžeme shromáždit určité informace, jako je jméno, kontaktní údaje, informace o pracovní historii, diplomy o vzdělání, příslušné záznamy o kontrole a informace o odborných zájmech. Tyto informace můžeme získat přímo od vás, od konzultanta náboru, od předchozích zaměstnavatelů nebo z dalších veřejně dostupných odkazů a zdrojů. Tyto informace slouží k informování nebo pomoci při rozhodování o potenciální nabídce zaměstnání dané osobě nebo zaměstnání osoby na základě smlouvy.
 

2.8 Dodržování zákona
Máme právo shromažďovat osobní údaje podle požadavků nebo na základě zákonů. Osobní i neosobní údaje, které shromáždíme, jsou považovány za důvěrné a nikdy nebudou prodány ani pronajaty třetím stranám s výjimkou případů uvedených v části 2 a 4.
 

3. Jak skupina shromažďujeme vaše informace?
Informace, které nám poskytnete, shromažďujeme v okamžiku, kdy od nás požadujete produkty, služby nebo informace, zaregistrujete se u nás, účastníte se veřejných fór nebo jiných aktivit na našich digitálních platformách, reagujete na průzkumy zákazníků nebo s námi jinak komunikujete. Informace shromažďujeme prostřednictvím různých technologií a prostřednictvím souborů cookies. Viz naše Zásady o využívání souborů cookies.
 

3.1 Odkazy na jiné webové stránky
Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky (např. Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), na které se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Upozorňujeme, že jiné webové stránky a jejich obsah neschvalujeme. Doporučujeme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na každé navštívené webové stránce.
 

4. Sdílení dat s jinými společnostmi
Vaše osobní údaje nesdílíme s výjimkou těchto případů:
• Pokud společnosti poskytují služby v rámci skupiny, nebo třetím stranám, které pokud je poskytují naším jménem, například dodávky balíčků a služeb zákazníkům. Tyto společnosti nesmějí používat vaše osobní údaje k jiným účelům než k žádostem, u kterých požadujeme o spolupráci nebo jsou požadované zákonem. • Osobní údaje sdílíme v rámci skupiny a se třetími stranami, abychom zajistili bezpečnost a ochranu našich zákazníků, chránili naše práva a majetek k dodržování právních postupů nebo v jiných případech, pokud věříme v dobré víře, že zveřejnění je vyžadováno zákonem
• Pokud nám umožníte sdílet vaše osobní údaje s jinou společností, například:
- Když se rozhodnete sdílet své osobní údaje s pečlivě vybranými společnostmi, abychom vám mohli posílat nabídku a propagaci našich výrobků a služeb .
- Pokud souhlasíte, abychom sdíleli vaše osobní údaje se třetími stranami nebo platformami třetích stran, jako jsou weby sociálních sítí. Pokud spolupracujeme s externími poskytovateli služeb (zpracovateli dat), uzavíráme dohody o zpracování dat, pokud se jedná o zpracování vašich osobních údajů poskytovateli služeb.
Neuvádíme seznam všech příjemců osobních údajů, pouze těch, kteří mají sídlo mimo EU, viz níže v části 4.1-4.2.
 

Důvodem je, že jsme součástí velké globálně působící skupiny, která spolupracuje s velkým počtem příjemců dat. Zahrnutí všech těchto příjemců by nepřispělo ke srozumitelnosti těchto zásad. Rovněž pravidelně měníme dodavatele. Bylo by proto velkým administrativním zatížením, aby byl aktualizovaný celý seznam příjemců. Museli bychom vás informovat pokaždé, kdy přidáme nebo odebereme příjemce, což byste mohli považovat za obtěžující. Proto věříme, že seznam kategorií příjemců je přehlednější a uživatelsky přívětivější, než aby obsahoval seznam se všemi příjemci.
 

Příjemci mimo EU:
 

4.1 HubSpot
HubSpot, software společnosti HubSpot Inc., USA, využíváme k online marketingovým aktivitám, například k distribuci zpravodajského bulletinu. Tento software se využívá pro inbound marketing a pomáhá nám se statistickými analýzami a hodnocením chování přihlášeného uživatele, abychom mohli lépe koordinovat svoji marketingovou strategii a optimalizovat obsah, který vám poskytujeme. Používají se soubory cookie. Další informace naleznete v Podmínkách používání a zásadách ochrany soukromí společnosti HubSpot Inc. na adrese http://www.hubspot.com/terms-of-service a http://www.hubspot.com/privacy-policy. Pokud si nepřejete použít informace o své návštěvě pro popsané účely, můžete nás kdykoli kontaktovat. Veškeré informace, které shromažďujeme, podléhají zásadám ochrany osobních údajů. HubSpot podléhá právním předpisům TRUSTe EU-US a Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks.
 

4.2 Živý chat
Tato webová stránka využívá chatovací služby Userlike Live Chat v oblasti modulárních střešních systémů, především pro profesionální klientské skupiny (např. architekti, řemeslníci, developeři). Chatovací služba Userlike používá soubory cookie k udržení obsahu chatu při surfování na webu a připojení ke stejnému operátorovi. Shromážděné údaje nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníků těchto webových stránek a nebudou sloučeny s osobními údaji o nosiči pseudonymů, pokud nejsou osobní údaje poskytovány dobrovolně při používání nástroje živého chatu. Zásady ochrany osobních údajů Userlike najdete zde: https://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy. Userlike podléhá TRUSTe's EU-US a Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks.
 

5. Vaše kontrola a možnosti volby
Dáváme vám možnost kontroly a výběru osobních údajů pro shromažďování, používání a sdílení. V souladu s místními zákony máte následující možnosti:
• Můžete měnit své rozhodnutí ohledně předplatného, odběru zpravodajského bulletinu a upozornění
• Můžete se rozhodnout, zda chcete získávat marketingové informace o výrobcích a službách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat
• Můžete si vybrat, zda máme právo sdílet vaše osobní údaje s jinými společnostmi k marketingové komunikaci o našich produktech a službách
• Můžete si vybrat, zda chcete být osloveni cílenou reklamou z mnoha reklamních sítí, zda chcete být součástí výměny dat, marketingové analýzy a služeb dalších poskytovatelů
• Můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, opravit nepřesné nebo neúplné údaje a za určitých okolností můžete požádat o vymazání údajů, které o vás máme z našich záznamů (osobní práva). Můžete nám rovněž zakázat používat vaše osobní údaje.
• Můžete kontrolovat své osobní údaje a požádat o přístup k vašim osobním údajům prostřednictvím zákaznické služby/místního zástupce odpovědného za ochranu osobních údajů nebo pomocí pokynů uvedených ve sděleních, které vám byly zaslány. Mějte na paměti, že pokud nám nepovolujete shromažďovat osobní údaje, je pravděpodobné, že nebudeme schopni vám nabídnout veškeré produkty a služby a některé z nich nebudou moci vzít v úvahu vaše zájmy a preference. Máte-li jakékoli dotazy týkající se konkrétních osobních údajů, které zpracováváme nebo uchováváme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím zákaznické služby/místního zástupce odpovědného za ochranu osobních údajů. V návaznosti na váš požadavek o vykonání kteréhokoli z těchto práv, budeme reagovat na vaši žádost do jednoho měsíce, ale vyhrazujeme si právo rozšířit toto období o dva měsíce. Pokud rozšíříme období naší reakce, budeme vás informovat do jednoho měsíce od vaší žádosti.
 

6. Bezpečnost, neporušenost a uchovávání dat
Bezpečnost, integrita a důvěrnost vašich informací jsou pro nás nesmírně důležité. Naše skupina zavedla technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, která jsou určena k ochraně informací před neoprávněným přístupem, zveřejněním, používáním a úpravami. Příležitostně přezkoumáváme své bezpečnostní postupy, abychom posoudili vhodnost technologie a metod. Mějte na paměti, že navzdory našim nejlepším snahám nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá nebo neprostupná. Vaše osobní údaje uchováme po dobu potřebnou k naplnění cílů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud není vyžadována nebo povolena zákonem delší doba uchovávání. Pravidelně budeme upravovat oznámení tak, aby bylo vždy aktuální.
 

7. Datové přenosy, úložiště a globální zpracování
Naše společnost je součástí skupiny VELUX, která působí celosvětově a může předávat vaše osobní údaje jednotlivým společnostem VELUX nebo třetím osobám na celém světě pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů JET TAGESLICHT & RWA GMBH. Bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje převedeny, uloženy nebo zpracovány, vždy podnikneme přiměřené kroky k ochraně soukromí vašich osobních údajů. Navíc při používání nebo zpřístupňování osobních údajů přenesených z Evropské unie dodržujeme požadavky stanovené pro ochranu osobních údajů EU- U.S. a Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks, používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, přijímáme další prostředky podle práva Evropské unie pro zajištění přiměřených záruk nebo získání souhlasu.
 

Vaše osobní údaje budou uchovány na serverech v Evropské unii.
 

8. Změny v oznámení o ochraně osobních údajů JET TAGESLICHT & RWA GMBH
Příležitostně můžeme toto oznámení o ochraně osobních údajů JET TAGESLICHT & RWA GMBH změnit tak, aby vyhovalo nejnovějším technologiím, odvětvím, regulačním požadavkům nebo jiným účelům. Ve všech takových případech uvedeme nejnovější verzi na našich digitálních platformách. Budeme vás pravidelně informovat o oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud to budou vyžadovat platné zákony, požádáme o váš souhlas.
 

9. Komentáře a dotazy
Máte-li komentář nebo dotaz ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů JET TAGESLICHT & RWA GMBH, kontaktujte nás prosím na export@veluxcommercial.com. Můžete podat stížnost na způsob, jakým jsme zpracovali vaše osobní údaje.
 

Můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. V případě stížnosti uveďte jméno a kontaktní údaje stěžovatele a odešlete na export@veluxcommercial.com. Prošetříme vaši stížnost a odpovíme na vaši stížnost v rámci jednoho měsíce. Pokud se domníváte, že jsme nedokázali uspokojivě vyřešit vaši stížnost, můžete si dále stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 

10. Kontaktní údaje
Tyto webové stránky vlastní JET TAGESLICHT & RWA GMBH. Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v února 2021.