SVĚTLO & VZDUCH. BEZPEČNĚ.
PRO PRŮMYSLOVÉ STAVBY S PLOCHOU STŘECHOU.

 

Denní světlo, čerstvý vzduch a ochrana před kouřem a teplem - to jsou cíle, ke kterým jsme se zavázali. Jak u nových budov, tak u renovací.


Poskytujeme Vám odolné a Vašim požadavkům individuálně přizpůsobené systémy řešící světlo, vzduch a bezpečnost. Prostřednictvím našich inovací určujeme stále znovu standardy na trhu.


Systémová řešení pro průmyslové stavby s plochou střechou - automatizované nebo samostatné


Přirozené osvětlení: Pro větší produktivitu práce a spokojenost
Přirozená ventilace: Pro větší energetickou účinnost
Přirozený odvod kouře: Pro zvýšení požární ochrany
Ochrana proti propadnutí: Pro větší ochranu před pádem