Systémy VELUX Commercial pro přívod denního světla vyrobené z plastu

U průmyslových staveb s plochou střechou mají systémy pro přívod denního světla vyrobené z plastu zásadní funkci z hlediska přirozeného osvětlení, ventilace a odvodu kouře. Za normálních světelných podmínek během dne se zpravidla nemusí používat umělé osvětlení, což se projeví pozitivně nejen na nákladech na energie, ale především také na spokojenosti lidí. Výsledkem je zvýšení produktivity při současném snížení rizik nehod a zranění. Použití s funkcemi RWA (odvod kouře a tepla) navíc zajišťuje maximální bezpečnost a zaručuje předepsanou ochranu osob a majetku v průmyslově užívaných budovách.


Osvědčené systémy VELUX Commercial pro přívod denního světla vyrobené z plastu splňují všechny tyto nároky. Naše světlíkové kopule a pásové světlíky umožňují díky svému uspořádání na ploché střeše, rovnoměrné osvětlení místností a lze je použít také k ventilaci a odvětrávání i pro odvádění kouře (RWA) jak u komerčních, průmyslových, tak i správních budov.


Ať se jedná o novostavbu nebo renovaci - se značkou VELUX Commercial najdete vždy to správné řešení pro Vaše individuální potřeby. S našimi konfigurovatelnými standardními moduly Vám nabízíme individuální možnosti použití. Naše řešení se řídí aktuálními a budoucími zákonnými a normativními požadavky architektury na přívod denního světla, nařízením o úsporách energie (EnEV) a zákony a normami pro přirozený odvod kouře a tepla. S certifikátem ETA a ES prohlášením o shodě zaručujeme našim zákazníkům stejnou kvalitu a funkčnost v celé Evropě.

Nabídka systémů pro přívod denního světla vyrobených z plastu

Světlíkové kopule


Pásové světlíky