Přirozený odvod kouře a tepla a přirozené větrání

Hlavním úkolem odtahových zařízení pro odvod kouře a tepla (RWA) je co nejrychlejší odvod kouře, tepla a toxických plynů v případě požáru a ve vytvoření bezkouřové vrstvy ve spodní části prostoru. Kouřové plyny stoupají vzhůru a skrz střešní světlíky a otvory, jako např. světlíková kopule pro odvod kouře a tepla, jsou odváděny ven. Otvory pro přívod vzduchu v podlahové části zajišťují přívod čerstvého vzduchu. Díky principu tepelného vztlaku dochází k přirozenému odvodu tepla směrem nahoru. Tímto způsobem zůstanou únikové cesty a záchranné trasy déle přístupné a lze tak zabránit či omezit zranění osob a věcné škody.
 

Tento princip funguje také u přirozeného větrání, při kterém je použitý vzduch odváděn nahoru. Díky optimálnímu přívodu čerstvého vzduchu přes fasádní okna vytvoříte dobré vnitřní klima. Topodporuje nejen produktivitu, ale také snižuje míru nehodovosti a chyb a předchází účinně zdravotním rizikům jako jsou např. tvorba plísně. Výsledek: Příjemný a zdravý vzduch uvnitř, který vede k větší koncentraci, produktivitě a spokojenosti.
 

Řešení pro přívod denního světla společnosti VELUX Commercial vybavená vhodnými komponentami pro odvod kouře a tepla a ventilačními komponentami jsou spolehlivými systémy pro přirozený odvod kouře a tepla a přirozené větrání. Elektrickými, pneumatickými nebo pyrotechnickými otevíracími agregáty pro protipožární ochranu a optimální klima lze vybavit jak světlíkové kopule, pásové světlíky, tak i skleněné konstrukce.

Veškeré systémy pro odvod kouře a tepla VELUX Commercial splňují požadavky na odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla podle normy DIN EN 12101-2. Vynikají funkčním příslušenstvím, dobovým designem a širokou nabídkou řídících systémů a druhů pohonu.

Jako výrobce systémů pro odvod kouře a tepla certifikovaný německým inspekčním orgánem VdS poskytuje společnost VELUX Commercial po celém Německu navíc profesionální servis pro Vaše zařízení pro odvod kouře a tepla a ventilační zařízení kvalifikovaným odborným personálem včetně 24hodinového pohotovostního servisu a rychlé reakční časy v případě poruchy.

Nabídka zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla a přirozené větrání

Světlíkové kopule


Pásové světlíky


VENTRIA


Surface Louvre


Façade Air Intake Systems