Klapky pásových světlíků VELUX Commercial

Ať už chcete použít klapky pásových světlíků VELUX Commercial jako klapky RWA pro účinný odvod kouře a tepla nebo samostatně jako ventilační klapky pro každodenní větrání, jsou naše produkty optimálním řešením příslušných požadavků. Obě funkce
(RWA + ventilace) lze také bez problémů kombinovat.


Zde máte na výběr z plných klapek, bočních klapek, čelních klapek, samostatných klapek, hřebenových klapek nebo dvojitých klapek. Pro denní ventilaci je nutno vybavit klapky pásových světlíků vhodnými otevíracími systémy - ovládány elektricky nebo pneumaticky. Pro skutečný komfort probíhá ovládání přes centrálu počasí s časovačem, která je závislá na dodaných datech příslušného zařízení pro detekci větru/deště.

Optimální klapkový systém volíme podle objednané šíře pásového světlíku a v závislosti na individuálních požadavcích. Všechna zařízení jsou testována a certifikována jako odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla v souladu s evropskými požadavky podle normy DIN EN 12101-2.

Nabídka klapek pásových světlíků

Plné klapky pásových světlíků


Patková a boční klapka pásových světlíků


Double flap


Continuous rooflight single flap


SMOKEJET® louvred ventilator