Pneumatické komponenty pro odvod kouře a tepla (RWA) pro světlíkové kopule

Pneumatický mechanizmus FIREJET® 165J AZ pro odvod kouře a tepla testovaný dle DIN (DIN-RWA) pro světlíkové kopule zajišťuje bezpečné otvírání prvků pro přívod denního světla v případě požáru. Mechanizmus RWA poskytuje vysokou funkční bezpečnost, jelikož pracuje nezávisle na el. proudu a proto otevře spolehlivě i v případě úplného výpadku proudu. Navíc je testováno a schváleno podle normy DIN EN 12101-2.
 

Z důvodu intenzivního horka v případě požáru praskne na otevíracím mechanizmu jedna skleněná ampule. Následně dojde k propíchnutí integrované patrony s CO2, čímž se plyn dostane do pneumatického válce a dojde k automatickému otevření odvodu kouře a tepla. Tak mohou toxické kouřové plyny unikat a únikové a záchranné trasy zůstanou průchodné.
 

Mechanizmus FIREJET® 165J AZ je vhodný pro aerodynamické plochy odvodu kouře o velikosti do 4 500 m2. Otevírá spolehlivě vždy i při vysokém zatížení sněhem (SL 900). Dvojitá funkce RWA/ventilace je k dispozici buď v kombinaci se stlačeným vzduchem nebo elektricky s motorem.
 

Vedle spolehlivého spuštění funkce vyniká tento pneumatický mechanizmus RWA pro světlíkové kopule také efektivní údržbou, protože kontrolu funkčnosti lze provést bez použití patrony s CO2, cožznamená, že výměna není nezbytně nutná. Rádi Vám poskytneme bližší informace k našim servisním službám pro zařízení RWA.

Nabídka pneumatických komponent pro odvod kouře a tepla (RWA) pro světlíkové kopule

FIREJET® 165J