Právní upozornění

Informace uvedené na našich webových stránkách byly pečlivě zkontrolovány. Bez ohledu na to neručíme za úplnost, správnost a stálou aktuálnost informací. To platí také pro všechna spojení („odkazy“), na která na těchto webových stránkách přímo či nepřímo odkazujeme. VELUX Commercial Deutschland GmbH nenesou odpovědnost za obsah internetové stránky, které je dosaženo přes takový odkaz. Vyhrazujeme si právo provádět změny a doplňovat poskytnuté informace bez předchozího oznámení. Informace na těchto webových stránkách jsou nezávazné. Neneseme odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody včetně ušlého zisku, které vzniknou na základě informací umístěných na těchto webových stránkách nebo v důsledku používání těchto webových stránek.

 

VELUX Commercial Deutschland GmbH nesou odpovědnost – bez ohledu na právní důvody včetně nedovolenéhojednání – pouze v případě škody způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslem z naší strany, jejími orgány nebo vedoucími pracovníky či v případě porušení základní smluvní povinnosti (hlavní povinnosti) způsobem, který ohrožuje účel smlouvy nebo pokud osoby použité ke splnění závazku, které nejsou součástí orgánů nebo vedoucích pracovníků, hrubou nedbalostí nebo úmyslně poruší základní smluvní povinnost (hlavní povinnost) způsobem, který ohrožuje účel smlouvy. Toto vyloučení odpovědnosti neplatí také v případě zranění na životě, těle nebo zdraví.