JET TOP-90 2-schalig

Světlíková kopule TOP-90

 

2vrstvá plastová světlíková kopule pro průmyslové stavby s plochou střechou


2vrstvé světlíkové kopule TOP 90 z plastu jsou prvky pro přívod denního světla s mnohostranným využitím. Jsou ideální variantou pro přirozené osvětlení, ventilaci a odvětrávání a také pro odvod kouře novostaveb i renovovaných objektů. Jejich používání se osvědčuje již řadu let. Kromě vysoké funkčnosti dodávají průmyslovým stavbám s plochou střechou architektonický důraz.


TOP-90 je k dispozici ve dvou variantách zasklení, ve čtvercovém nebo obdélníkovém tvaru a ve více než 55 nominálních velikostech. Plastová světlíková kopule není vhodná pouze na všechny typy podsad VELUX Commercial. Je vhodná také pro téměř všechny podsady jiných dodavatelů. Pro zajištění efektivní montáže na místě stavby dodáváme produkt připravený k montáži.


Světlíkovou kopuli TOP-90 lze navíc rozšířit a dovybavit širokou škálou příslušenství - např. ochranou proti slunečnímu záření, ochranou proti propadnutí nebo otevíracím mechanizmem pro odvod kouře a tepla (RWA). Díky tomu můžete 2vrstvou světlíkovou kopuli TOP-90 optimálně přizpůsobit Vašim individuálním potřebám - a to především pokud se tyto v průběhu času mění.

 

 • 2 vrstvy
 • Dvě varianty zasklení: opál/čirá nebo čirá/čirá
 • Pevné nebo ventilační
 • Možnosti ventilace: manuální, elektrická, pneumatická
 • Vhodné jako zařízení RWA s různými systémy otevíracích mechanizmů FIREJET® - testovaných podle DIN EN 12101-2
 • Vhodné jako schodišťová zařízení RWA podle LBO (německé zemské vyhlášky o technických požadavcích stavby) s různými 24V elektrickými pohony a řídícími jednotkami RWA
 • K dodání v nominálních velikostech
  50 x 100 / 60 x 60 cm až 200 x 300 cm / 270 x 270 cm

 

 • Hodnota U: 2,7 W/m2K podle DIN EN 1873:2006/DIN 4108-4 (vypočteno podle EN ISO 6946)
 • Ut: 3,0 W/m2K podle DIN EN 1873:2014 pro horizontální montáž
 • Urc,ref300: 1,76 W/m2K podle DIN EN 1873:2014 (referenční hodnota celkového součinitele prostupu tepla světlíkové kopule v rozměrech k objednání 120 x 120 cm s podsadou s výškou 300 mm (zde: podsada ISO-THERM) podle DIN EN 1873:2014)
 • Propustnost světla TL: opál: >/= 74 %, čirá: 86 %
 • Požární třída: E podle EN 13501-1(normálně vznětlivá)
 • Zasklení plastem (PMMA /vysoce kvalitní, UV odolný plast)

 

 • Průmyslová stavba
 • Komerční budova

Příslušenství pro světlíková kopule TOP-90

Podsady


Ochranné systémy proti pádu


RWA a ventilace


Příslušenství


Ke stažení